Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

dinsdag 6 januari 2009

Lourdeshappening 8 februari 2009


Lourdeshappening 8 februari 2009
Naar LOURDES ?Op 8 februari 2009 is er weer de jaarlijkse trekking van de Lourdesbeurzen uit de aan huis verkochte lidkaarten door onze groep ijveraars. Misschien ben jij bij de gelukkigen die dit jaar naar Lourdes reizen ?Tenminste als je reeds over een lidkaart beschikt, zo niet, je kan nog altijd inschrijven bij een van onze medewerkers.

Wij houden niet zo maar een trekking maar wij houden een sfeervolleLourdeshappening onder het thema:“thuiskomen bij Maria”.Aankomen in Lourdes op bedevaart is een thuiskomen bij Maria. Ontelbare mensen, jong en oud, uit alle streken, leggen al hun zorgen en bekommernissen voor aan Maria in de grot van Massabielle. Ook in de loop van het jaar tijdens de meimaand, de rozenkransmaand of op een Mariale feestdag is er een speciale aandacht voor Maria en voelt men zich bij de hemelse moeder thuiskomen.
Daarover bezinnen wij met een muzikaal- poëtisch Limburgs duo: Akuta Luma.Akuta en Luma zijn twee woorden uit het Esperanto.Akuta betekent helder - Luma wordt vertaald als licht.Het duo Akuta Luma wil als een helder licht schijnen in deze tijd van oorlogen, aanslagen, moorden en andere donkere gebeurtenissen.
Akuta Luma gebruikt de taal en de muziek als flakkerende toortsen in deze duistere wereld.Suzanna Verlinden en Marcel Kumpen staan dan stil bij de figuur van Maria en maken tijd vrij om tot haar te bidden. Natuurlijk wordt dit bezinningsmoment opgeluisterd met aangepaste, sfeervolle muziek en poëtische teksten zoals men dat van hen gewend is.


Trekkingsnamiddag van de “Vrienden van Lourdes”

Zondag 8 februari 2009 te 15 u. in zaal UNIZO,

Arme Klarenstraat- Roeselare

Programma:

1. Een poëtisch-muzikaal halfuurtje met als thema “Thuiskomen bij Maria” door het artistiek duo AKUTA LUMA

2. “Op bedevaart met Vlaanderens bedevaarten” een ppt-voorstelling

3. Trekking van 35 Lourdesbeurzen van 400 euro

Als naar jaarlijkse gewoonte een sfeervolle namiddag.

Inkom gratis en bovendien de kans op een Lourdesbeurs van 400 euro.

Geen opmerkingen: