Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

woensdag 8 oktober 2008

NIEUWE DIOCESANE VOORZITTER
BESTUURSWISSEL BIJ HET DIOCESAAN COMITE

Om gezondheidsredenen hebben voorzitter Frans Devos en secretaris E.Z. Thérèse Ollivier gevraagd om ontslagen te worden uit hun functie die zij resp. 18 en 20 jaar met volle overgave hebben uitgeoefend.

Op de comitévergadering van 9 september 2008 prees Erevoorzitter Vicaris- Generaal Herman Vandecasteele beiden voor hun diensten en werd hen in naam van de bisschop het Ereteken van St.Donatianus overhandigd. Zij mochten dan ook vanwege het Comité een waardig geschenk ontvangen.
Het voorzitterschap wordt nu waargenomen door Germain Dierynck terwijl het secretariaat wordt gevoerd door E.Z. Lieve Commeyne,Meense stwg 81-. 8800 Roeselare

Als een ver gevorderde senior, heb ik deze functie ten voorlopige titel aanvaard om het werk van de Vrienden van Lourdes in het bisdom naar zijn 50jarig bestaan toe in 2011 te vrijwaren met de hoop op een jongere volwaardige opvolger.
Tijdens de eerste comitévergadering werd verzekerd dat dat het werk van mijn voorganger zou worden voortgezet met bijzondere aandacht voor een betere communicatie met de afdelingen, een activering en ondersteuning van de besturen, een hergroepering van kleine afdelingen naar federale afdelingen conform aan de parochiefederaties en voor grote afdelingen een zoeken naar nieuwe werkmethodes.

In oktober verscheen dan ook een eerste uitgave van " Nieuwsbrief" ten behoeve van de afdelingsbesturen. Zie "Nieuwsbrief" in linkerkolom.

Geen opmerkingen: