Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

donderdag 8 januari 2009

Meerwaarde van een georganiseerde bedevaart


“ Ga aan de priesters vragen dat men hier in processie komt“

Dit was de opdracht die Bernadette kreeg tijdens de verschijning op 2 maart 1858

Een processie betekent veel volk.
In Lourdes is er steeds veel volk. Dagelijkse is er in Lourdes de eucharistische processie en de avondlijke lichtprocessie. Het zijn twee toppers door ieder reisagentschap aangekondigd als een “must”, een soort curiosum voor wie Lourdes bezoekt.
In processie gaan is een op weg zijn
Het is meer nog dan een opstappen in stoet, het is een plechtig ritueel, een ceremonieel, een symboliek. Bij zijn bezoek aan Lourdes sprak Paus Benedictus XVI tijdens de Lichtprocessie een merkwaardige homilie met o.m.
“Dit op weg gaan in de duisternis, met het licht in de hand, spreekt ons innerlijke sterk aan, raakt ons hart en zegt meer dan elk gesproken of ontvangen woord. Dit gebaar vat heel ons bestaan als christenen onderweg samen: wij hebben nood aan licht maar worden ook geroepen om licht te worden.”
In processie gaan is een groepsbelevenis.
Het is niet aan de rand gaan staan om toe te kijken maar bewust deelnemen en indachtig zijn van, zijn symboliek. Het is een onderdeel van een bruisend bedevaartleven. Vandaar het belang om deel te nemen aan een georganiseerde bedevaart.
Meerwaarde van een georganiseerde bedevaart
Op bedevaart gaan, anders dan pelgrimeren, doe je niet alleen. Je maakt deel uit van een groep met dezelfde ingesteldheid, dezelfde verwachting, reisgenoten en vrienden.
Er is in de loop van de jaren een gans gamma gegroeid van organisaties die een bedevaart ondernemen. Zij zijn ontstaan en gegroeid met het oog op een spirituele, sociale , intermenselijke binding van de leden. Deze binding kan de parochie, de jeugdbeweging, hun sociale organisatie of hun hulporganisatie zijn, zo voor bejaarden, specifieke zieken en gehandicapten zoals kanker- of M.S.-patiënten, blinden en gehoorgestoorden. Keuze genoeg.
Een mooie bedevaart smaakt naar nog.
Een bedevaart ontroert tot in het binnenste van je ziel zodanig dat velen verlangend uitzien om er terug te keren, sommigen zelfs jaar na jaar. Dit maakt juist het verschil uit met een toeristisch bezoek aan Lourdes.
“Er zijn geen toeristen die jaar na jaar de Eifeltoren in Parijs beklimmen of de scheve toren van Pisa” schrijft Pater Mark Kemseke, Westvlaming en kapelaan voor de Nederlandstaligen te Lourdes in zijn boek “Lourdes, 150 jaar later ”.
Heel dikwijls gebeurt het dat wie eenmaal met een Lourdesbeurs meegaat op bedevaart gebeten wordt door de bedevaartmicrobe
In een column schrijft Mark Vandevoorde: “ Gevoelsmatig zou ik graag aanschuiven bij de kaarsenstand. Samen onderweg, samen in de gloed. Dat doet een mens wat. Dat doet zijn geloof goed. Een geloof heeft ook zijn gevoelskant. Het “lijfelijk” beleefde geloof heeft een eigen kracht. Het kan mobiliseren omdat het mensen tot het heilige laat naderen, met hun zorgen en verlangens, in riten en gebruiken. Dicht bij elkaar geschouderde kaarsen voor al die individuele zorgen en verlangens creëren een band van solidariteit en identiteit.”
Een goed geestelijk begeleide bedevaart is een bijna mystieke belevenis.
Men heeft grote groepsbedevaarten en kleinere gemeenschappen maar, eens aangekomen in Lourdes met een bedevaartorganisatie ervaart men de grote massa, de wereldkerk en het groot aanbod in de bedevaartbeleving. Met een bedevaartorganisatie loopt men niet verloren.
Er zijn de reis- en hotelverantwoordelijken, het voorziene programma aangepast aan hun doelgroep, de
eigen animatie door hun begeleiders, priesters, leken of gidsen.
Zij kennen door en door het reilen en zeilen in het Heiligdom met zijn vieringen en mogelijkheden. Zij hebben sinds vele jaren ervaring ook op gebied van transport (TGV,vliegtuig, autocar), degelijke en dicht bij het Heiligdom gelegen hotels, aangepaste animatie, ontspanning en bezienswaardigheden in de omgeving.

De meerwaarde van een bedevaartreis ligt in zijn verzekering dat het bezoek aan Lourdes geen curiosum is maar een vreugdevolle en hoopvolle beleving van zijn geloof, solidair met geestesverwanten die mee zijn op reis of die thuis hen opwachten.

Geen opmerkingen: