Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

donderdag 3 januari 2008
Aan al onze medewerkers en leden,

Een gezegend Jubileumjaar !

Nu de feestrijke kerstdagen voorbij zijn en je een vracht mooie en ook gemeende wensen hebt ontvangen voegen wij ook daarbij onze wensen voor een gezond en gelukkig jaar. Wij danken u voor uw inzet en deelname aan onze activiteiten in het voorbije jaar en hopen verder op uw bereidwilligheid te mogen rekenen.

Zoals je reeds vernomen hebt is 2008 voor de “vrienden van Lourdes” een uitzonderlijk jaar.
Te Lourdes is op 8 december het 150 jarig jubileumjaar feestelijk ingezet, met honderdduizenden bedevaarders.
In de loop van het jaar worden heel wat activiteiten en bijeenkomsten gepland.
Wie dit jaar naar Lourdes gaat ,en het zijn er velen, zal dit intens ervaren.

Het is voor onze afdeling van de “Vrienden van Lourdes” een bijzondere betrachting om dit jaar nog meer mensen naar Lourdes te zenden en nog meer bedevaartbeurzen als aansporing te kunnen uitschrijven. Daarvoor dienen meer dan andere jaren nog lidkaarten verkocht.
Nog zes weken scheiden ons van de trekking. Onze ijveraars kunnen nog een bijzondere inspanning doen om enkele nieuwe leden te werven in hun omgeving en hun kennissenkring

Voor onze trekking op 10 februari in zaal Unizo,Arme-Klaren-straat, 55 wordt een speciaal programma voorzien.
Onze bisschop Mgr. Roger Vangheluwe komt er de gelegenheidsconferentie houden. Het mannenkoor “Gaudeamus Igitur” onder leiding van Joost Vanbrussel brengt een reeks Mariale en andere geestelijke liederen, zowel uit de Vlaamse volkstraditie als uit de internationale koortraditie. Ze worden begeleid aan het klavier door Veerle Vinckier.
Houd dus nu reeds deze namiddag vrij.

Verder in het jaar willen wij ook nog de BISDOMDAG te Lourdes op 25 juli propageren en is het onze wens dat heel wat vrienden uit Roeselare er aanwezig zijn en dat zij gezamenlijk reizen en er verblijven. Er kan daarvoor in het secretariaat worden ingeschreven.

Tijdens dit jubileumjaar staan nog twee passende activiteiten op het programma ter ere van Maria. Het is reeds een traditie geworden om jaarlijks rond het feest van O.L.Vrouw Boodschap op 25 maart deel te nemen aan de Diocesane Bedevaart naar Oostakker.
Dit jaar kan je weer inschrijven voor deelname op 27 maart. Een car vertrekt om 13u.
Geef tijdig uw naam of deze van uw leden op om uw plaats te reserveren op de car.

Wegens het succes en op vraag van de deelnemers van verleden jaar voorzien wij weer een bedevaart naar Kevelaer.
Deze gaat door op 14/15/16 juni . Wij bezoeken niet alleen Kevelaer maar maken een driedaags Mariale reis waarbij het devote aan het culturele en het aangename wordt gepaard.
Wij ontdekken er het “Lourdes van de Noorderkempen” in Meersel-Dreef en de mooie O.L.Vrouwebasiliek in het Nederlandse Maastricht met de verering van Maria als “Ster der Zee”. Wil in uw omgeving er de nodige propaganda voor voeren. Er komt nog een folder en affiches.

Geen opmerkingen: