Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

woensdag 9 januari 2008

Gebed bij een overlijden


Gebed tot Maria van een Bloglezeres voor mijn overleden schoonzoon die zijn organen wou afstaan aan de wetenschap maar dit om medische redenen niet kon.

Ik vraag aan de Heer door bemiddeling van O.L.Vrouw van Lourdes…

Geef het licht van zijn ogen aan hen
die nooit de liefde van een vrouw mocht aanschouwen.

Probeer met zijn hart voor iemand anders een nieuw leven op te bouwen.

Geef zijn bloed aan een tiener, die uit een wrak van een auto werd gehaald.

Geef zijn beenderen, elke vezel en zenuw, aan een kind dat niet meer durfde te hopen,om dit jonge leven eens te kunnen laten lopen.

Geef de cellen van zijn hersenen aan hen die zijn uitverkoren.
zodat een stomme jongen zijn ouders echt kan horen.

Help met zijn as de bloemen bloeien.
Laat ook de bomen, planten, alles er van groeien.

Wil zijn fouten en zijn zwakheden voor altijd begraven.

Geef zijn zonden aan de duivel, geef zijn ziel aan God.

Laat hem rustig het Koninkrijk Gods binnen gaan.

Laat zijn doodsbed, levensbed heten.

Susanna

Geen opmerkingen: