Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

woensdag 11 februari 2009

LOURDES 11 FEBRUARIVandaag vieren wij het feest van de verschijningen te Lourdes. Te Lourdes zijn tienduizenden pelgrims om dit te vieren waaronder de directeurs en organisators van bedevaarten om het bedevaartjaar voor te bereiden.In zijn homilie tijdens de internationale mis had Mgr. Perrier, bisschop van Tarbes en Lourdes over de betekenis van het kruisteken dat iedere verschijning voorafging.
Sedert 1992 is op initiatief van Paus Joannes Paulus II is 11 februari de werelddag der zieken. In geen enkel bedevaartsoord en ook op andere plaatsen staan de zieken zo in de belangstelling en hebben zij een bevoorrechte behandeling.
Ook Paus Benedictus XVI vraagt in zijn boodschap op deze werelddag aandacht voor de zieken, vooral de zieke, lijdende en misbruikte kinderen. “ Christenen mogen niet onverschillig toezien als kinderen lijden, in het bijzonder als dit door toedoen van volwassnen gebeurt die hun lichaam en ziel beschadigen”.
Tevens bracht hij hulde aan alle instellingen die zich overal ter wereld, in het bijzonder in de arme landen, om zieke kinderen bekommeren.

Geen opmerkingen: