Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

donderdag 25 augustus 2016

START VAN EEN NIEUW WERKJAAR

“ Maria, Oorzaak onzer Blijdschap
Dit was het thema van onze driedaagse bedevaart naar Maria/Kevelaer in Dtsl en de Kroningsfeesten in Tongeren op 3-4-5 juli dat nog steeds nazindert in ons geheugen en ons hart. Het blijft ook het thema van ons vieren in  2016-2017 omdat het zo aanspreekbaar is.
Traditioneel is 8 september, feest van Maria geboorte, de start van het nieuwe werkjaar met een mooie viering in de O.L.Vrouwkerk rond de Lourdesgrot. Hiertoe zijn uitgenodigd alle sympathisanten van De Vrienden van Lourdes, zij die op bedevaart zijn geweest naar Lourdes of Maria/Kevelaer of die weer eens de speciale Lourdessfeer willen ervaren.
Aansluitend met deze viering om 18u.is er i n de zaal De Kiem een amicale bijeenkomst bij een broodje en een glaasje waar op film de gehele Kroningsprocessie geprojecteerd wordt. Een echte aanrader van dit wondermooi gebeuren voor iedereen.
Het is ook het begin van een vernieuwde werking in onze werving. Uit de verkochte bijdragekaarten worden nu per 100 een beurs van 500 euro uitgeloot. Naast de werving via onze trouwe “ijveraars” aan huis is er de mogelijkheid om op diverse “afhaalposten” in stad zelf uw lidkaart af te halen. Ook wordt voorzien om tijdens het weekend van 8 december , feest van O.L.vrouw Onbevlekt Ontvangen, tijdens een “ bedevaartzondag” zich als lid in te schrijven.
Uw lidmaatschap is echter meer dan de kans hebben om 500 euro te winnen maar draagt bij voors Mariale activiteiten zoals onze vier bedevaarten naar Maria/Kevelaer, onze twee deelnames aan de Passiespelen in Tegelen, de opvoering van de Maria-monoloog “ Mijmeringen van Maria” en laatst het bijwonen van de Kroningsfeesten van Maria in Tongeren.

Op 12 februari 2017 , n.a.v. de trekking van de Lourdesbeurzen in de H.Hartkerk tonen wij het  wondermooie avondspel van de Kroningsfeesten. Verder werken wij er aan om  in het jaar Maria in ere te houden.


Geen opmerkingen: