Afdeling Roeselare
p.a. Rumbeekse stwg 285
8800 Roeselare
Tel. 051 20 43 81
vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com

woensdag 16 januari 2008

Jubileumviering 10 februari


Trekking van de Lourdesbeurzen door voorzitter en proost

“Jubileumviering 150 jaar Lourdes”

Gedurende gans het bedevaartjaar 2008 wordt te Lourdes de 150e verjaring der verschijning ( 11 februari ) gevierd.
Voor de afdeling Roeselare van de “Vrienden van Lourdes” is dit een gelegenheid voor een extra activiteit.
Op zondag 10 februari n.a.v.hun jaarlijkse trekking houden zij een
feestelijke jubileumviering in zaal Unizo, Arme Klaren straat, 55 te 15u.
Reeds sinds weken zijn de 65 ijveraars in stad op tocht geweest voor de verspreiding van de lidkaarten. Weer zullen er meer dan drieduizend leden de kans hebben op een van de 40 te winnen Lourdesbeurzen van 400 euro.

“150 JAAR LOURDES. WAAROM BLIJFT MARIA ZO POPULAIR ? ”

Dit is het thema van de gelegenheidsconferentie dat niemand minder dan onze bisschop Mgr. Roger Vangheluwe op de trekking houdt.
Zijn conferentie wordt een spirituele doordenker en een schouderklop voor al wie van Maria houdt.

Wij weten dat onze bisschop een bijzondere verering heeft voor Maria, zeer betrokken is bij Lourdes en er jaarlijks met een of andere bedevaart naar toe reist. Trouwens, hij is referendaris in Lourdes voor de Federatie van de Bedevaarten in de Benelux en geestelijk directeur van de Belgische Hospitaliteit die 16 ziekenbedevaarten groepeert.Met zijn diocees gaat hij jaarlijks voor in een diocesane bedevaart te Oostakker en Banneu
Het was ook Mgr.Vangheluwe die bij het zilveren jubileum van de “Vrienden van Lourdes” de opdracht gaf om de werking niet alleen te focussen op Lourdes maar aandacht te hebben voor de bevordering van de devotie voor Maria in zijn geheel.

In deze optiek past ook onze nevenwerking in de afdeling met aandacht voor de Mariale feestdagen ( 8 december: start van het werkjaar – 11 februari: Lourdestrekking – 25 maart: jaarlijkse bedevaart naar Oostakker), onze tweede bedevaartreis naar Maria-Kevelaer in Duitsland, onze tentoonstellingen en diareeksen rondom Mariale bedevaartplaatsen, Mariale kalender, Mariakapelletjes te Roeselare, Maria op bidprentjes en in de filatelie , onze collectie van 5000 zichtkaarten uit Lourdes en foto’s van Lourdesgrotten in ons bisdom

In zijn toezeggingsbrief wenst de bisschop de afdeling proficiat met zijn bloeiende werking.
Voor de Roeselaarse afdeling is dit een eer en een bijzonder genoegen de bisschop als gastspreker te mogen verwelkomen en hopen dat dit voor een overvolle zaal zal zijn.

Een tweede luik van deze viering wordt gebracht door

Het mannenkoor 'Gaudeamus Igitur',
onder leiding van Joost Vanbrussel.
Zij brengen een programma van mariale liederen, zowel uit de Vlaamse volkstraditie als uit de internationale koortraditie.Ze worden hierin aan het klavier begeleid door Veerle Vinckier.
Zij zingen twee Vlaamse Marialiederen uit Frans-Vlaanderen: “D’Onbevlekte Ontvangenis” en “Viva Maria” - twee Duitse Marialiederen “Ave Maria zart” en “Maria durch ein Dornwald ging”- twee klassieke Marialiederen: “Ave Maria, J. Arcadelt” en “Ave Maria, Caccini” - twee geliefde Vlaamse Marialiederen “Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden” en “O sterre der zee”- ten slotte: “O Koningin vol Heerlijkheid”en “Te Lourdes op de bergen”.

Tijdens het kooroptreden wordt gezorgd voor een vijftal onderbrekingen om per parochie de trekking te houden van de 40 Lourdesbeurzen van 400 euro waaronder een beurs getrokken wordt onder de aanwezigen in de zaal.

De inkom is gratis.
Méér informatie over de “Vrienden van Lourdes” kan je vinden op de website: http://www.lourdesvrienden.be/ en http://vriendenvanlourdes.blogspot.com/

Voor lidkaarten als steun of als kanshebber op een beurs kan men terecht bij een van onze ijveraars:
O.L.-VROUW
Verantwoordelijke:Mw. Detailleur Hilda, O.L.Vrouw Markt 20 - Tel. 051/20.60.51
IJveraars:
Borry Maria, Cappelle Jeanne,Cauwelier Hilda,Coghe Hilde,Ceuterick Jos.,Claeys Agnes,Dreesen Greta,Glas Rachelle,Mw. Naert-Bossu Remaut Pieter,Decancq Fernande,Werbrouck Josefine,Vanhaverbeke Maria,
H.HART
Verantwoordelijke:Wyffels Jan, Kasteelstr. 115 - Tel. 051.22.68.44
IJveraars:
Bellegeer Hilde,D'Autry Mona, Demeulemeester Andrea,Serlet Georgette, Vandenhouweele Jacquel.,Vanderper Monique,Verlinde Hedwig,Vermandere Mieke,Willaert Ludo,Wyffels Hilda,Dedier Rita,Deroo Hilde,
St.- GODELIEVE
Verantwoordelijke: Mw. Mol Jeannine, Weide straat,17 - - Tel. 051/22.71.29
IJveraars:
Terryn Andrea,Vanbecelaere Myriam,Vanhevel Christiane,Vanhuyse Andrea ,Vanhaverbeke Rosa-Anna,
Reynaert Marcella, Danneels Erna,Berteloot M.Louise,Deleye Ingrid,Depestel Bernadette,Mw. Renier Sara, Nederstigt Greet,Denys Robert,Claeys Antoinette,
ST.-MICHIEL
Verantwoordelijke: Mw.Devisch Lieve, Haverstraat 11 - Tel. Tel. 051/20.45.97
IJveraars:
Carly Yvette,Deconinck Anna, Himpe Marc,Quintens Walter, Vanlerberghe Emiel,Mw. Desmet-George,Hoet Jacqueline,Denolf Maria,
St.- AMAND
Verantwoordelijke:Mr.Dewolf Jacques, Noordlaan 21 - Tel. 051/22.56.77
IJveraars:
Schoonjans Rosa,Schoonjans Cecile,Kindt Magda,Mr. Deneir Chris,Mr.Veranneman Luc
St.- JOZEF
VerantwoordelijkeVersavel Mia, Rumbeekse stwg 285 - Tel. 051/20 43 81
IJveraars:
Anseeuw Jan,Denorme Theo,Dierynck Germain, Werbrouck M.J., Mw. S.Deboutte , Ollevier Paul, Rita Rondelez,
Mw. Vancoillie-Cruyt Nadine
ARDOOIE/DE TASSCHE
Mw. Mariette Provoost, Ardooise stwg 334- 8800 Roeselare - Tel.051/20.80.94

Namens de Vrienden van Lourdes
Germain Dierynck, Voorzitter en E.H.Michel Goeman, Proost


vrijdag 11 januari 2008JUBILEUMVIERING 150 JAAR LOURDES
Zondag 10 februari 2008 te 15u.
Zaal UNIZO, Arme Klarenstraat


Gelegenheidsconferentie
door Mgr. Roger Vangheluwe
“150 jaar Lourdes. Waarom Maria zo populair blijft ”
********
Uitvoering van Mariale liederen uit de volkstraditie door
het mannenkoor “Gaudeamus igitur”
onder leiding van Joost Vanbrussel.
********
Trekking van 40 Lourdesbeurzen van 400 Euro.

Organisatie: “Vrienden van Lourdes” –www. Lourdesvrienden.be

Tel. 051/20 43 81

woensdag 9 januari 2008

Gebed bij een overlijden


Gebed tot Maria van een Bloglezeres voor mijn overleden schoonzoon die zijn organen wou afstaan aan de wetenschap maar dit om medische redenen niet kon.

Ik vraag aan de Heer door bemiddeling van O.L.Vrouw van Lourdes…

Geef het licht van zijn ogen aan hen
die nooit de liefde van een vrouw mocht aanschouwen.

Probeer met zijn hart voor iemand anders een nieuw leven op te bouwen.

Geef zijn bloed aan een tiener, die uit een wrak van een auto werd gehaald.

Geef zijn beenderen, elke vezel en zenuw, aan een kind dat niet meer durfde te hopen,om dit jonge leven eens te kunnen laten lopen.

Geef de cellen van zijn hersenen aan hen die zijn uitverkoren.
zodat een stomme jongen zijn ouders echt kan horen.

Help met zijn as de bloemen bloeien.
Laat ook de bomen, planten, alles er van groeien.

Wil zijn fouten en zijn zwakheden voor altijd begraven.

Geef zijn zonden aan de duivel, geef zijn ziel aan God.

Laat hem rustig het Koninkrijk Gods binnen gaan.

Laat zijn doodsbed, levensbed heten.

Susanna

donderdag 3 januari 2008
Aan al onze medewerkers en leden,

Een gezegend Jubileumjaar !

Nu de feestrijke kerstdagen voorbij zijn en je een vracht mooie en ook gemeende wensen hebt ontvangen voegen wij ook daarbij onze wensen voor een gezond en gelukkig jaar. Wij danken u voor uw inzet en deelname aan onze activiteiten in het voorbije jaar en hopen verder op uw bereidwilligheid te mogen rekenen.

Zoals je reeds vernomen hebt is 2008 voor de “vrienden van Lourdes” een uitzonderlijk jaar.
Te Lourdes is op 8 december het 150 jarig jubileumjaar feestelijk ingezet, met honderdduizenden bedevaarders.
In de loop van het jaar worden heel wat activiteiten en bijeenkomsten gepland.
Wie dit jaar naar Lourdes gaat ,en het zijn er velen, zal dit intens ervaren.

Het is voor onze afdeling van de “Vrienden van Lourdes” een bijzondere betrachting om dit jaar nog meer mensen naar Lourdes te zenden en nog meer bedevaartbeurzen als aansporing te kunnen uitschrijven. Daarvoor dienen meer dan andere jaren nog lidkaarten verkocht.
Nog zes weken scheiden ons van de trekking. Onze ijveraars kunnen nog een bijzondere inspanning doen om enkele nieuwe leden te werven in hun omgeving en hun kennissenkring

Voor onze trekking op 10 februari in zaal Unizo,Arme-Klaren-straat, 55 wordt een speciaal programma voorzien.
Onze bisschop Mgr. Roger Vangheluwe komt er de gelegenheidsconferentie houden. Het mannenkoor “Gaudeamus Igitur” onder leiding van Joost Vanbrussel brengt een reeks Mariale en andere geestelijke liederen, zowel uit de Vlaamse volkstraditie als uit de internationale koortraditie. Ze worden begeleid aan het klavier door Veerle Vinckier.
Houd dus nu reeds deze namiddag vrij.

Verder in het jaar willen wij ook nog de BISDOMDAG te Lourdes op 25 juli propageren en is het onze wens dat heel wat vrienden uit Roeselare er aanwezig zijn en dat zij gezamenlijk reizen en er verblijven. Er kan daarvoor in het secretariaat worden ingeschreven.

Tijdens dit jubileumjaar staan nog twee passende activiteiten op het programma ter ere van Maria. Het is reeds een traditie geworden om jaarlijks rond het feest van O.L.Vrouw Boodschap op 25 maart deel te nemen aan de Diocesane Bedevaart naar Oostakker.
Dit jaar kan je weer inschrijven voor deelname op 27 maart. Een car vertrekt om 13u.
Geef tijdig uw naam of deze van uw leden op om uw plaats te reserveren op de car.

Wegens het succes en op vraag van de deelnemers van verleden jaar voorzien wij weer een bedevaart naar Kevelaer.
Deze gaat door op 14/15/16 juni . Wij bezoeken niet alleen Kevelaer maar maken een driedaags Mariale reis waarbij het devote aan het culturele en het aangename wordt gepaard.
Wij ontdekken er het “Lourdes van de Noorderkempen” in Meersel-Dreef en de mooie O.L.Vrouwebasiliek in het Nederlandse Maastricht met de verering van Maria als “Ster der Zee”. Wil in uw omgeving er de nodige propaganda voor voeren. Er komt nog een folder en affiches.